ГДЗ по математике 6 класс Г.В. Дорофеев часть 1 / 367

показать содержание

367. Сколько процентов составляют: а) 16 с от 50 с; б) 37 р. от 10 р.; в) 2,5 мот 20м; г) 15 г от 1 кг; д) 3 мм от 6 дм; е) 30 мин от 2 ч; ж) 1,2 от 0,15; з) 4 от 3; и) 0,32 от 2 2/3; к) а от b; л) 2а от 8а; м) 0,12b от 3b?

учебник / часть 1 / 367
367. Сколько процентов составляют:
а) 16 с от 50 с; 
б) 37 р. от 10 р.; 
в) 2,5 мот 20м; 
г) 15 г от 1 кг;
д) 3 мм от 6 дм;
е) 30 мин от 2 ч;
ж) 1,2 от 0,15;
з) 4 от 3;
и) 0,32 от 2 2/3;
к) а от b; 
л) 2а от 8а;
м) 0,12b от 3b?
решебник / часть 1 / 367
367. Сколько процентов составляют:
а) 16 с от 50 с; 
б) 37 р. от 10 р.; 
в) 2,5 мот 20м; 
г) 15 г от 1 кг;
д) 3 мм от 6 дм;
е) 30 мин от 2 ч;
ж) 1,2 от 0,15;
з) 4 от 3;
и) 0,32 от 2 2/3;
к) а от b; 
л) 2а от 8а;
м) 0,12b от 3b?
решебник №2 / часть 1 / 367
367. Сколько процентов составляют:
а) 16 с от 50 с; 
б) 37 р. от 10 р.; 
в) 2,5 мот 20м; 
г) 15 г от 1 кг;
д) 3 мм от 6 дм;
е) 30 мин от 2 ч;
ж) 1,2 от 0,15;
з) 4 от 3;
и) 0,32 от 2 2/3;
к) а от b; 
л) 2а от 8а;
м) 0,12b от 3b?