ГДЗ по алгебре 8 класс Е.П. Кузнецова глава 1 / 66

показать содержание

1.66°. Разделите обе части неравенства: 1) -9 < 3 на 0,3; 2) 2,7 > -1,8 на 9; 3) -64 < -16 на -8; 4) -4,9 > -5,6 на -7; 5) -1,21и < 33ь на -11; 6) -5a / 36 < n/30 на -1/6.

учебник / глава 1 / 66
1.66°. Разделите обе части неравенства:
1) -9 < 3 на 0,3;	
2) 2,7 > -1,8 на 9;
3) -64 < -16 на -8;	
4) -4,9 > -5,6 на -7;
5) -1,21и < 33ь на -11;	
6) -5a / 36 < n/30 на -1/6.
решебник №1 / глава 1 / 66
1.66°. Разделите обе части неравенства:
1) -9 < 3 на 0,3;	
2) 2,7 > -1,8 на 9;
3) -64 < -16 на -8;	
4) -4,9 > -5,6 на -7;
5) -1,21и < 33ь на -11;	
6) -5a / 36 < n/30 на -1/6.
решебник №2 / глава 1 / 66
1.66°. Разделите обе части неравенства:
1) -9 < 3 на 0,3;	
2) 2,7 > -1,8 на 9;
3) -64 < -16 на -8;	
4) -4,9 > -5,6 на -7;
5) -1,21и < 33ь на -11;	
6) -5a / 36 < n/30 на -1/6.

популярные учебники